Gemeente Gemeente Hove

Uittreksel uit huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).

Voorwaarden

Je kan het uittreksel opvragen bij de gemeente (via het e-loket of ter plaatse op afspraak).

Je kan het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn Burgerprofiel' of 'Mijn dossier', de online toepassingen van het Rijksregister.

Je kan een uittreksel aanvragen van de huwelijksakte van jezelf. Je notaris of advocaat kan dit zelf aanvragen. Als je een uittreksel nodig hebt van de huwelijksakte van je (groot)ouders, je (klein)kinderen of erflater(s) kan je dit enkel verkrijgen mits bewijs van een gerechtvaardigd belang.

Hoe aanvragen ?

Je kan een afschrift of een uittreksel aanvragen bij eender welk gemeentebestuur in het land.