Gemeente Gemeente Hove

Uittreksel uit huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).

Voorwaarden

Een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte wordt aangevraagd door een van de huwelijkspartners zelf of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris,...). Eventueel kan je deze documenten ook aanvragen voor je grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Hoe aanvragen ?

Je kan een afschrift of een uittreksel aanvragen bij eender welk gemeentebestuur in het land.

Uittreksels van akten van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, echtscheiding,…) die opgemaakt werden na 31/3/2019 (ingebruikname van de Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand) kunnen direct via 'mijn dossier' worden opgevraagd.