Gemeente Gemeente Hove

Vacature administratief medewerker Financiën

Functieomschrijving
Je helpt bij een kwalitatieve boekhouding van zowel gemeente, OCMW als AGB. Je ondersteunt de financieel directeur en de boekhouder bij de opmaak van het budget, de budgetwijziging en de jaarrekening. Je bereidt de belastingkohieren voor en volgt de betalingen op. Je communiceert met de verenigingen in het kader van gemeentelijke toelagen,...

Profiel
Basiskennis boekhouding- fiscaliteit
Goede kennis MS-Office
Leergierig
Zeer nauwkeurig werken
Graag met cijfers werken

Jobgerelateerde competenties
Verkoopsovereenkomsten opstellen Betalingen opvolgen Aanmanen bij onbetaalde rekeningen
Gegevens van de algemene boekhouding invoeren De boekingen registreren
Telefonische oproepen beantwoorden Klanten ontvangen Klanten informeren of oriënteren
Gegevens met betrekking tot de activiteit van het personeel verzamelen De loonberekening voorbereiden
Documenten invoeren en de lay-out verzorgen Documenten doorsturen en klasseren
Documentatie zoeken die verband houdt met de activiteit van de organisatie of de dienst Documentatie doorsturen of archiveren
Budgetten van de organisatie opvolgen door afstemmingscontrole op de bankrekeningen, controle van de algemene kosten en van de facturen, ...
Briefwisseling sorteren, verdelen, frankeren en registreren E-mails behandelen
Documenten coderen, klasseren en archiveren
Tools voor de opvolging van de activiteiten en situatieoverzichten ontwikkelen en bijwerken
Aangifte doen bij de belastingen (btw, jaarlijkse aangifte van de sociale gegevens, ...)

Persoonsgebonden competenties
Plannen (= ordenen)
Klantgerichtheid
Omgaan met stress
Resultaatgerichtheid
Samenwerken als hecht team
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Leervermogen hebben
Regels en afspraken nakomen
Zelfstandig werken
Contactvaardig zijn

Aanbod
Flexibele uurregeling
Contract bepaalde duur (6 maanden, verlenging mogelijk)
Hospitalisatieverzekerking
Maaltijdcheques 7 EUR
Terugbetaling kosten woon-werk verkeer met openbaar vervoer
Fietsvergoeding woon-werk verkeer
2de pensioenspijler (2%)
Gunstige vakantieregeling (regeling publieke sector - 35 dagen)
Diensten bij een overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit, beroepservaring in de privésector of als zelfstandige die rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie kan in aanmerking worden genomen (mits voorleggen van de nodige bewijsstukken).

Plaats tewerkstelling
GEMEENTEBESTUUR HOVE 
GEELHANDLAAN 1 2540 HOVE 

Vereiste studies
Hoger beroepsonderwijs (HBO)
3de of 4de graad beroepssecundair onderwijs (BSO3 of BSO4)
Secundair volwassenenonderwijs
3de graad kunstsecundair onderwijs (KSO3)
3de graad algemeen vormend secundair onderwijs (ASO3)

Werkervaring
Geen ervaring

Talenkennis
Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs
B

Contract
Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
Contract van bepaalde duur
Voltijds

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: personeel@hove.be 
Per brief
Contact: Mevr. Sara Dewil & Irini Bontenakel

GEMEENTEBESTUUR HOVE 
GEELHANDLAAN 1, 2540 HOVE