Gemeente Gemeente Hove

Vacature meewerkend diensthoofd Sociale Dienst

B4-B5, voltijds contract onbepaalde duur

Je staat in voor de goede werking van de Sociale Dienst met als doel een kwaliteitsvolle sociale dienstverlening aan de Hovenaars te bieden. Als maatschappelijk assistent sta je in om Hovenaars door individuele dienstverlening het recht op maatschappelijke dienstverlening te verzekeren om hen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Volledige functiebeschrijving, functievereisten (bachelor in het sociaal-agogisch werk / maatschappelijk assistent of daarmee gelijkgesteld diploma), aanwervingsvoorwaarden en examenprogramma hieronder te downloaden.

Solliciteren kan tot en met 22 januari 2019, per brief naar Gemeente Hove, personeelsdienst, Geelhandlaan 1, 2540 Hove of via e-mail naar kandidaturen@hove.be. Schriftelijk examen op 25 januari 2019.