Gemeente Gemeente Hove

Vermindering onroerende voorheffing voor huurders

Ook personen die een woning huren, kunnen onder bepaalde voorwaarden van een vermindering van de onroerende voorheffing genieten.

Voor wie?

- Vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen: je hebt minstens twee kinderen die recht hebben op kinderbijslag. Je kinderen zijn op 1 januari van het aanslagjaar gedomicilieerd op het adres van de woning waarvoor de vermindering van toepassing is.

- Vermindering voor personen met een handicap: je hebt een invaliditeit van minstens 66 procent of een vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder of een vermindering van de zelfredzaamheid van minimaal 9 punten. Bij een kind met een handicap volstaat een vermindering van de zelfredzaamheid met 6 punten.

- Vermindering van de onroerende voorheffing voor grootoorlogsverminkten.

 

Aanvraagprocedure

De huurder vraagt de vermindering éénmalig aan via het aanvraagformulier. De huurder brengt best de verhuurder op de hoogte van zijn aanvraag.

 

Uitbetaling

Zowel huurder als verhuurder ontvangen een beslissingsbrief van de Vlaamse belastingdienst. De vermindering van onroerende voorheffing wordt aangerekend op het aanslagbiljet van onroerende voorheffing van de verhuurder. De eigenaar moet het bedrag van de vermindering jaarlijks aftrekken van de huurprijs of doorstorten aan de huurder.

 

Meer info

Info en aanvraagformulier op deze website. Inwoners van Hove kunnen voor hulp bij de aanvraag van deze vermindering van de onroerende voorheffing terecht bij de sociale dienst van het OCMW, Esdoorn 4A, tel. 03 460 10 80.

 

 

Gepubliceerd op  wo 13 sep 2017