Gemeente Gemeente Hove

Verwarmingstoelage

Voor wie ?

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een tussenkomst als je behoort tot een van de onderstaande categorieën.

 • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 17.649,88 EUR (verhoogd met 3.267,47 EUR per persoon ten laste).
 • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 17.649,88 EUR (verhoogd met 3.267,47 EUR per persoon ten laste).
 • Categorie 3: personen met schuldoverlast die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Je kan een tegemoetkoming krijgen in je factuur voor deze brandstoffen:

 • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis);
 • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp;
 • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen).

Het Fonds komt dus niet tussen voor

 • elektrische verwarming;
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet;
 • propaangas in gasflessen;
 • butaangas in gasflessen.

Hoe aanvragen ?

Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met het OCMW.

Het OCMW zal onder meer:

 • nagaan of je voldoet aan de voorwaarden;
 • nakijken of het leveringsadres dat op de factuur staat hetzelfde is als het adres waar je gewoonlijk verblijft;
 • enkele documenten opvragen.

Er zal geen inkomensonderzoek gebeuren als het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) met een RVV-statuut of als alle leden van het huishouden een RVV-statuut hebben. RVV-statuut = recht op verhoogde tussenkomst van de mutualiteit.

Kostprijs

Het Fonds komt voor maximaal 1500 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.

Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen is de toelage afhankelijk van de aankoopprijs van de brandstof. De maximumtoelage per jaar bedraagt 210 EUR.

In geval van aankoop in beperkte hoeveelheden is het toegestaan om verschillende aanvragen per jaar te doen tot het maximumbedrag waarop men recht heeft, bereikt wordt.

Uitzonderingen

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden.
Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in:

 • een woonzorgcentrum (rusthuis);
 • een opvanghuis;
 • of een ziekenhuis.