Gemeente Gemeente Hove

Vochtige doekjes en vetten horen niet in het toilet!

De laatste tijd stellen we vast dat pompen van de rioleringsinfrastructuur regelmatig verstopt raken. De boosdoeners zijn dan veelal vochtige doekjes die in het toilet doorgespoeld worden en/of vetten die door de gootsteen gegoten worden. De sterke vezelstructuur van de meeste soorten vochtige doekjes breekt echter niet af wanneer ze worden doorgespoeld. Ze kunnen dan ook grote schade veroorzaken aan de zuiveringsinfrastructuur. Vetten harden dan weer uit en zorgen er voor dat het transportdebiet vermindert.

Je kent ze wel: vochtig toiletpapier, doekjes om babybilletjes schoon te maken, vochtige make-up removerdoekjes, … De laatste 10 tot 15 jaar kennen ze een opmars in allerlei vormen en toepassingen. Vaak worden ze na gebruik gewoon mee doorgespoeld in het toilet, zelfs als ze niet in contact zijn geweest met urine of fecaliën. Helaas zijn de meeste van deze producten daar niet geschikt voor omdat ze nauwelijks afbreken, wat wél het geval is met normaal toiletpapier.

De doekjes kunnen niet alleen verstoppingen veroorzaken in uw toilet en private afvoer, maar kunnen ook in de openbare infrastructuur heel wat schade aanrichten, bijvoorbeeld in de pompstations en zuiveringsinstallaties van Aquafin. De doekjes klitten samen en vormen proppen in de pompen, waardoor ze de normale werking blokkeren. Ook de overmatige vetaanvoer zorgt voor problemen bij het transport van afvalwater. De vetten harden immers uit in de riolering en zetten zich af op de wanden, de pompen en de meetapparatuur van het pompstation. Hierdoor vermindert het mogelijke transportdebiet. De kosten voor de schoonmaak of het herstel van de pompen kunnen bovendien hoog oplopen. Maar minstens even erg is dat door het uitvallen van de pompen er lokaal wateroverlast kan optreden of dat er ongezuiverd afvalwater overstort naar de waterloop.

Spoel daarom geen vochtige reinigingsdoekjes of andere doekjes met sterke vezelstructuur door in het toilet. Het is beter deze doekjes in de afvalbak te gooien. Ook vetten horen niet thuis in de riolering. Gebruikte vetten kan je best naar het containerpark brengen. Giet alleszins geen vetten door de afvoerputjes!

Zo kan je problemen voorkomen, zowel in je private afwateringsinfrastructuur als in de openbare. De RWZI’s van Aquafin zijn perfect uitgerust om organische verbindingen zoals een toiletspoeling of niet-bijtende schoonmaakproducten te verwijderen. Grove bestanddelen zoals vochtige doekjes, luiers, schoonmaakdoekjes,… of vetten horen er echter niet thuis.

Op de website van Aquafin staat meer informatie over wat wel of niet in de riolering mag.

Gepubliceerd op  wo 20 okt 2021