Gemeente Gemeente Hove

Voedselhulp

Voedselhulp vormt een belangrijk onderdeel van die materiële steun. Aan de ene kant is er dus armoede en voedseltekort maar anderzijds zijn er grote hoeveelheden voedseloverschotten en –afval. In België wordt de jaarlijkse voedselverspilling op 3,6 miljoen ton geschat of 345 kg per persoon per jaar. OCMW Hove ziet het als haar missie om te zorgen voor een menswaardig bestaan voor elke Hovenaar en te bouwen aan een menswaardig armoedebeleid. Voor sommige mensen kan voedselhulp hier tijdelijk toe bijdragen. Essentieel in onze visie is dat voedselhulp geen oplossing is voor het armoedeprobleem, maar een tijdelijke noodhulp in een crisissituatie. Om in deze tijdelijke noodhulp te kunnen voorzien sluit OCMW Hove een
samenwerkingsovereenkomst af met de Sociale Kruidenier van Kontich. Hove zal op basis van een
aantal duidelijke afspraken mensen mogen doorsturen naar de Kompanie in Kontich.
Een Sociale Kruidenier staat voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten voor wie het financieel moeilijk heeft. De Sociale Kruideniers in Vlaanderen willen een kwaliteitsvol en vooral waardig alternatief bieden voor de gratis voedselbedeling: een buurtwinkel met kwalitatieve producten aan sterk verminderde prijzen.