Gemeente Gemeente Hove

Voorschotten op sociale uitkeringen

Indien de uitbetaling van je sociale zekerheidsuitkering of je loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW je een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Mogelijk zullen de voorschotten door het OCMW rechtstreeks worden teruggevorderd van de uitbetalingsinstelling.

Voorwaarden

Een maatschappelijk werker zal nagaan of je recht hebt op deze voorschotten.