Gemeente Gemeente Hove

Voorstelling Ouderenadviesraad

Interview met Monique Slaets, voorzitter van de Hovese Ouderenadviesraad.

Waarom werd u lid van de Ouderenadviesraad?

Monique: “In 1973 zijn wij in Hove komen wonen en sinds 1974 ben ik steeds sociaal geëngageerd geweest in de plaatselijke afdeling van de Gezinsbond. Gedurende achttien jaar heb ik als OCMW-raadslid en ook als voorzitter de opstart en de groei van het dienstencentrum van dichtbij opgevolgd en na mijn politiek mandaat ben ik lid gebleven van de Centrumraad als afgevaardigde van de Gezinsbond. Na mijn zestigste was het voor mij logisch me verder te engageren voor de oudere generatie, lid te worden van de Ouderenadviesraad en ook de Gezinsbond met een aanzienlijk aantal oudere leden/grootouders erkend te krijgen als ‘ouderenvereniging’. Zo ben ik intussen toe aan mijn zevende jaar afgevaardigde van de Gezinsbond in de Ouderenadviesraad.”

 

Vanwaar uw kandidatuur als voorzitter van de adviesraad?

Monique: “De voorbije zes jaar heb ik als tweede ondervoorzitter van de Ouderenadviesraad meegewerkt aan de verschillende adviezen en aan het uitwerken van de succesvolle seniorenbeurs. Mijn kandidatuur voor het voorzitterschap was dan ook weer een logische stap om het begonnen werk verder te zetten.”

 

Wat doet de Ouderenadviesraad allemaal?

Monique: “De Ouderenadviesraad wil in de eerste plaats een echte adviesraad zijn. We willen de belangen van alle ouderen in Hove behartigen door het gemeentebestuur te adviseren over alle items en onderwerpen die de Hovese ouderen aanbelangen. De Ouderenadviesraad heeft dan ook de taak om de behoeften van ouderen in onze lokale gemeenschap te onderzoeken. Andere taken zijn nog: activiteiten coördineren en overkoepelende initiatieven nemen inzake animatie en vorming die de draagkracht van de verenigingen overstijgen (zoals het jaarlijkse seniorenfeest, de seniorenbeurs,…). Uitwisseling van informatie tussen de Ouderenadviesraad en andere gemeentelijke adviesraden vinden wij ook belangrijk. Wij houden vijf algemene vergaderingen per jaar en zijn verder actief in werkgroepen ad hoc. De verslagen van de algemene vergaderingen zijn te vinden op de website van de gemeente Hove.”

 

Welke prioriteiten heeft de raad de eerstkomende jaren? Wat wil de Ouderenadviesraad de komende jaren zeker verwezenlijken of verwezenlijkt zien?

Monique: “Met de vorige ploeg gaven we onder meer advies rond zitbanken in onze gemeente en ook rond mobiliteit. Bij het einde van de vorige bestuursperiode stelden we, in het kader van de verkiezingen, een prioriteitenlijst voor het nieuwe gemeentebestuur op rond communicatie en inspraak, mobiliteit en toegankelijkheid, verkeer en (verkeers)veiligheid, vrije tijd en zorg. We namen het initiatief om in 2019 met coaching van de VUB een nieuw ouderenbehoeftenonderzoek te voeren. Het vorige onderzoek dateerde van veertien jaar geleden en ook de oudere generatie verandert. Intussen werden 420 zestigplussers bevraagd en worden de gegevens verwerkt. De resultaten verwachten we tegen de Ouderenweek, de derde week van november, met een toelichting door een prof van de VUB. Dan zullen we onze prioriteitenlijst actualiseren en aftoetsen aan het beleidsdocument van het huidige bestuur en samen met de al uitgebrachte adviezen verder opvolgen. Wij willen alleszins de komende jaren met een stevige ploeg verder ons steentje bijdragen om van Hove een nog meer leeftijdvriendelijke omgeving te maken met een inclusief ouderenbeleid.”

 

Ledenlijst Ouderenadviesraad Hove

Suzy Aerts, Jaak Alleman, Hélène Ariën, Nelly Bellens, Louis Broothaers, Simone De Landtsheer, Jef Govaerts, Nicole Leyssens, Walter Mekerlé, Ton Moolenaar, Els Pauwels (bevoegde schepen, 0499 53 17 76), Fredt Pittoors, Greet Rotty, Monique Slaets (voorzitter, 03 455 63 80), Liliane Stockmans, Joris Theeuws, Fons Torfs, Rob Van den Audenaerde (waarnemend algemeen directeur lokaal bestuur Hove, 03 460 10 83), Sonja Van Humskerke (Dienstencentrum Ten Hove, 03 454 08 37), Gisela Verboven en Gerda Vos (Dienstencentrum Ten Hove, 03 454 08 37).

Gepubliceerd op  vr 09 aug 2019