Gemeente Gemeente Hove

Wandelen en jacht

Om de veiligheid van wandelaars maximaal te beschermen, worden aan houders van een jachtrecht of -vergunning extra voorwaarden opgelegd in verband met het aankondigen van momenten van jacht in bossen die toegankelijk zijn voor het publiek, alsook in de omgeving van officiële trage wegen.

Ons bestuur, Natuurpunt, de Streekvereniging Zuidrand, landbouwers en enkele privé-eigenaars hebben grote inspanningen geleverd om in het zuiden van de gemeente de natuurrijkdom te bewaren en te versterken. Door aankoop en openstellen voor wandelaars van de officiële trage wegen zoals het Laarzenpad en bossen zoals het Uilenbos kan elke Hovenaar de Boshoek ontdekken en beleven. Er wordt steeds verdergewerkt aan de verbetering en uitbreiding van mogelijke groene verbindingen, ook naar de buurgemeenten toe.

Het landschap heeft naast landbouw, natuurwaarde en passieve recreatie ook in sommige gevallen een recht van jacht. Bij jacht moet de houder van het jachtrecht minimaal één maand vóór het event het lokale bestuur hiervan op de hoogte brengen en de informatie aanleveren. Hiervan zal de politie op de hoogte worden gebracht om de orde en veiligheid te kunnen handhaven. De houder van het jachtrecht moet dit duidelijk communiceren op het terrein en kan geen gebieden afsluiten waar geen jachtrecht is. Ook moet hij/zij de wettelijke afstanden voor het gebruik van een wapen respecteren tot aan de zones waar wandelaars vrije doorgang hebben en tot aan de bebouwde kom.

Jacht kan bijdragen tot het wildbeheer en een evenwicht tussen fauna en flora in deze gemengde landschappen met bossen, landbouw en bebouwing. Spijtig genoeg werden in het verleden misbruiken gemeld of vastgesteld, maar de schuldigen konden moeilijk worden gevat. Aan de wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers wordt gevraagd om mee een oogje in het zeil te houden en verdachte handelingen te melden bij de politie of via de meldingskaart.

Gepubliceerd op  vr 13 dec 2019