Gemeente Gemeente Hove

Werken J. Lambrechtslei (augustus 2022-april 2023)

Na het bouwverlof start de firma Vermetten in opdracht van Aquafin/Waterlink en het lokaal bestuur Hove vanaf 2 augustus met de riolerings- en wegenwerken in de Jozef Lambrechtslei.

In een eerste fase zullen de riolering en de huisaansluitingen vervangen worden. Deze werken staan gepland van augustus tot december 2022.

Daaropvolgend wordt de straat van rooilijn tot rooilijn heraangelegd. We verwachten dat deze werken zullen duren tot april 2023.

De Jozef Lambrechtslei zal gedurende de werken afgesloten zijn voor doorgaand verkeer.

Voor de vervanging van de riolering en de huisaansluitingen werkt de aannemer met een voortschrijdende werf, zodat de woningen buiten de werfzone maximaal bereikbaar blijven voor de bewoners. Naar het einde van de werken toe zal de straat in haar geheel een tijd onberijdbaar zijn, onder andere tijdens de asfalteringswerken. We trachten de hinder ook in deze tweede fase in de mate van het mogelijke te beperken en houden deze fase alvast zo kort mogelijk.

Afvalophaling
Tijdens de werkzaamheden voorzien we in samenspraak met Igean vier verzamelpunten waar de bewoners van de straat hun afval voor ophaling kunnen aanbieden, met name aan het einde van de Salvialei, Zinnialei en Azalealei en op het kruispunt met de Leliestraat.

Projectnummer Aquafin: HOV3018

De meest actuele info vind je steeds terug op www.aquafin.be/particulieren/waar-werken-we/HOV3018.

Deze werken hebben als doel het regenwater en afvalwater gescheiden af te voeren en tegelijk de straat te vernieuwen met mooie voetpaden afgescheiden door groen en een nieuw wegdek. We gaan heel sterk inzetten op infiltratie van regenwater ten voordele van het groene karakter van de omgeving.

In de straat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij worden afvalwater en regenwater apart afgevoerd. Het propere regenwater kan ter plaatse in de bodem sijpelen of langs grachten vertraagd weglopen naar een nabijgelegen waterloop.

In bijlage de presentatie, de video (van de infoavond voor de bewoners) staat op https://youtu.be/Vbz30VBZPKc