Gemeente Gemeente Hove

Werken Wouwstraat vanaf 24 juli

Het stadsbestuur Mortsel en het lokaal bestuur Hove werken al even aan de verbetering van de veiligheid in de Wouwstraat. Tegelijk moeten er oplossingen geboden worden aan enkele technische problemen die zich manifesteren ter hoogte van de goten en de boordstenen.

Mortsel heeft in overleg met Hove een dossier opgesteld voor het oplossen van deze technische problemen aan de wegenis. Het fietspad aan de zijde van Hove wordt vernieuwd.

Tegelijk worden er ook ingrepen ingepland om de snelheid te verminderen en het uitzicht van de Wouwstraat aan te passen aan haar functie binnen een zone 30:

  • de kruispunten worden geaccentueerd door beschildering van het wegdek in een okergele kleur;
  • aan de zijde van Hove in het deel tussen de Mortselsesteenweg en de Leliestraat worden enkele uitstulpingen voorzien om de snelheid af te remmen. Ook wordt de oversteek van het dubbelrichtingsfietspad richting spoorwegbrug herbekeken.

Ons lokaal bestuur wenst voor de definitieve goedkeuring van de herinrichting een proef-opstelling te houden ter hoogte van de geplande uitstulpingen aan de zijde van Hove. De proefperiode is gepland van 24 juli tot 25 oktober 2023. De opbouw van de proefopstelling met bijbehorende bebording gebeurt in de loop van de week van 24 juli.

Gepubliceerd op  ma 17 jul 2023