Gemeente Gemeente Hove

Wettelijk samenwonen

Wettelijk samenwonenden genieten een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Wettelijk samenwonen kan enkel door een verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van je woonplaats.

Voorwaarden

  • juridisch bekwaam zijn
  • niet gehuwd zijn
  • niet wettelijk samenwonend zijn met iemand anders

Hoe aanvragen ?

Maak een afspraak bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.

Reglement

Meer info over de juridische gevolgen staat op www.notaris.be

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart / verblijfskaart;
  • Indien je de Belgische nationaliteit niet hebt en je dossier in het rijksregister jouw burgerlijke stand niet vermeldt: een attest van ongehuwde staat, of, indien je gescheiden bent, een uittreksel uit de echtscheidingsakte of, indien je weduwe of weduwnaar bent, een uittreksel uit de overlijdensakte van je vorige partner.