Gemeente Gemeente Hove

Aanvraagtermijn

Vraag je toelating op tijd aan. Aanvragen die te laat komen, kunnen misschien niet meer tijdig behandeld worden. De aanvraag wordt dan geweigerd.

De vermelde termijnen beginnen pas te lopen wanneer het dossier volledig is.

Aanvraag Minimum aantal werkdagen op voorhand Verlenging (werkdagen voor het einde van de lopende toelating)
werfzone
signalisatievergunning voor werken met omleiding
1 maand 5
plaatsen van een container (geheel of gedeeltelijk) op de rijbaan
plaatsen van een kraan
signalisatievergunning voor werken zonder omleiding
10 5
parkeerverbod (voor verhuis, leveringen, container, …)
plaatsen van een stelling of hekwerk
5 3
standplaats voor een kraam, … 1 maand 10