Gemeente Gemeente Hove

Arbeidsbegeleiding ZORA Werkt!

ZORA Werkt! is een interlokale vereniging rond arbeidsbegeleiding en activering, sociale economie en wijk-werken. Het is een samenwerkingsverband van de lokale besturen van de Zuid Oost Rand (ZORA) van Antwerpen, nl. Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Lint, Kontich, Mortsel en Wommelgem. De ILV ZORA Werkt treedt ook op als regisseur sociale economie in deze acht lokale besturen.

Arbeidsbegeleiding en activering

Door intergemeentelijk samen te werken rond arbeidsbegeleiding en activering willen de deelnemende lokale besturen efficiënter en met meer impact deze kernopdracht van de OCMW’s uitvoeren. Die opdracht is de afgelopen jaren immers sterk uitgebreid. Van arbeidsbegeleiders verwachten we niet alleen een brede kennis van verschillende methodieken in de begeleiding van cliënten, maar ook van tewerkstellingsmaatregelen en regelgeving en het onderhouden van contacten met werkplekken. Dit alles in een werkveld dat continu in beweging is. Een samenwerking tussen verschillende OCMW’s rond activering en arbeidsbegeleiding zorgt ervoor dat arbeidsbegeleiders zich kunnen specialiseren in bepaalde thema’s en die gespecialiseerde deskundigheid ter beschikking stellen van hun collega’s.ZORA Werkt wordt voor haar arbeidsbegeleiding van kansengroepen┬ágefinancierd door Vlaanderen en het Europees Sociaal Fonds. De organisatie van het Wijk-werken ZORA gebeurt in samenwerking met VDAB.

Regierol sociale economie

Doordat we ook een regierol rond sociale economie opnemen, stimuleren we de verdere uitbouw van de lokale sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze regio. We willen de samenwerking met en tussen de sociale economie en het regulier economisch circuit bevorderen. ZORA Werkt wordt voor de opname regierol sociale economie gesubsidieerd door de Vlaamse overheid voor de periode 2020-2025.

Wijk-werken

Het decreet wijk-werken ging in op 01/01/2018 en regelt de activeringsmaatregel wijk-werken als opvolger van het PWA. Sinds januari 2020 is de dienstverlening rond wijk-werken en die rond arbeidsbegeleiding en activering geïntegreerd binnen de interlokale vereniging ZORA Werkt. De organisatie van het wijk-werken gebeurt in samenwerking met VDAB.