Gemeente Gemeente Hove

Bekendmakingen

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale en provinciale besturen. 

Zij kunnen beslissingen van deze besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. 

Als lokaal bestuur publiceren we onze beslissingen op de website. Op deze manier kan je hier kennis nemen van beslissingen.

Wens je klacht in te dienen tegen een beslissing van het lokaal bestuur? Je kan hier meer info vinden over de klachtenprocedure