Gemeente Gemeente Hove

Intergemeentelijke samenwerking

Artikel 286 van het decreet lokaal bestuur DLB bepaalt dat de burgemeester zowel de oprichtingsakte als de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waarvan het bestuur deel uitmaakt, via de webtoepassing van de gemeente moet bekendmaken.

Intercommunales

Cipal Oprichtingsakte Statuten
IKA Oprichtingsakte Statuten
FARYS - TMVS Oprichtingsakte Statuten
Igean - dienstverlening Oprichtingsakte Statuten
Igean - milieu & veiligheid Oprichtingsakte Statuten
Waterlink Oprichtingsakte Statuten
Waterkracht Oprichtingsakte  
Fluvius Oprichtingsakte Statuten
Pontes Oprichtingsakte Statuten

Audio

De gemeenten en het OCMW zijn ook lid van Audio. Deze interne auditor evalueert de sterkte van het beheer van de organisatie, formuleren we aanbevelingen die bijdragen tot een doelgerichte, efficiënte en risicobewuste organisatie. De oprichtingsakten en besluitenlijsten vind je hier