Gemeente Gemeente Hove

AROS (Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking)

De adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking, kortweg AROS, is de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling. AROS heeft als doel het bevorderen van een geïntegreerd gemeentelijk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling.

Bevoegdheden

Adviseren: op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief brengt AROS advies uit over alle aangelegenheden die te maken hebben met ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling.

Informeren en sensibiliseren: AROS organiseert diverse activiteiten voor de bevolking, de scholen, de verenigingen,…