Gemeente Gemeente Hove

Bestuurderspas taxi's

Wie kan dit aanvragen en hoe vraag je dit aan?

Vanaf 1 juli 2020 heeft elke taxichauffeur in het Vlaams gewest een bestuurderspas nodig, ongeacht het statuut (werknemer of zelfstandige). In Hove kan je deze aanvragen via: https://centaurus2020.vlaanderen.be/

Je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent minstens 2 jaar in het bezit van een rijbewijs.
  • Je beschikt over een rijbewijs met geldige medische keuring voor bezoldigd personenvervoer.
  • JE beschikt over een toelating om arbeidsprestaties te verrichten (enkel indien je een buitenlandse staatsburger bent).
  • Je voldoet aan de moraliteitsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 25 van het Besluit Vlaamse regering van 8 november 2019.
  • Je voldoet aan de taalvereisten: Nederlands op niveau B1 volgens het Europees Referentiekader.

Voeg bij de aanvraag de volgende documenten toe:

  • Kopie van uw rijbewijs.
  • Een beroepskaart of arbeidskaart indien van toepassing.
  • Een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-28. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden. 
  • Een attestkennis Nederlands van niveau B1 volgens het Europees Referentiekader voor Talen (ERK). Heeft u niet het vereiste niveau B1, dan kan u toch een bestuurderspas krijgen als u minimaal niveau A2 kan aantonen. U heeft dan twee jaar de tijd om het niveau B1 aan te tonen.

Indien je voldoet aan de voorwaarden, ontvang je een bestuurderspas die geldig is voor 5 jaar. De bestuurderspas wordt elke 5 jaar hernieuwd volgens dezelfde voorwaarden als hierboven. Jaarlijks moet de chauffeur zijn uittreksel uit het strafregister conform artikel 596,1-28 van maximaal 3 maanden oud bezorgen.

Tarief

Bij afhaling van de bestuurderspas betaal je een retributie van 20 euro.