Gemeente Gemeente Hove

Brochures erfgoed

Het gemeentebestuur van Hove wil zijn erfgoed in de kijker zetten. Het doet dit op www.filmbankazura.be, de gemeentelijke website en drie publicaties over Hoves erfgoed: naast deze uitgave werd in 2015 een boekje over verdwenen erfgoed uitgegeven. Als laatste in de reeks is er nog een publicatie over (nog bestaand) roerend erfgoed gepland (2017). Dit nieuwe boekje biedt een overzicht van onroerend erfgoed: (beschermde) gebouwen, monumenten en dorpsgezichten.