Gemeente Gemeente Hove

Bronbemaling

Als je bronbemaling toepast bij een bouwwerk, moet je dit melden aan het lokaal bestuur Hove. Dit is een omgevingsmelding klasse 3 en betreft de rubriek 53.2.2°: bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen.

Verloop

De melding klasse 3 gebeurt digitaal via het omgevingsloket omgevingsloket van Vlaanderen.. Noodzakelijke gegevens die je moet opnemen in de melding klasse 3:

  • Geplande diepte van de grondwaterwinning ten opzichte van het maaiveld;
  • Bestemming van het grondwater (meer info hierover zie: https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling);
  • Het opgepompt debiet per uur en/of per dag;
  • De maximale periode van pompen;
  • Een kopie van de melding van de bemaling aan Aquafin nv*.

*Let op: Als je meer dan 10 m³/u loost in de openbare riolering is er ook een toelating nodig van Aquafin nv. De toelating van Aquafin nv kun je aanvragen via hun website website.

De gemeente heeft 20 dagen om de melding te akteren. Pas na deze 20 dagen mag je starten met de bemaling.

Vergeet geen motivatienota mee in te dienen, waarin een duidelijke motivatie staat waarom je op welke plaats zal lozen. Indien dit ontbreekt, kan er vertraging komen in het dossier. Gebruik volgende stappen om je melding de motiveren:

1) Toon aan dat de infiltratie mogelijk/onmogelijk is.

2) Toon aan waarom je (niet) kan lozen in wadi of infiltratiegracht.

3) Toon aan waarom je (niet) kan lozen in oppervlakte water.

4) Toon aan waarom je (niet) kan lozen in hemelwaterafvoer.

5) pas als je duidelijk hebt gemotiveerd waarom de 4 bovenste lozingen niet zouden kunnen, mag er in de gemengde riolering geloosd worden (mits toelating van Aquafin, indien dit nodig blijkt).

Meer info vind je op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Ter voorbereiding van de bemalingsnota gebruik je best de tool ontwikkeld door VMM. Deze berekening voeg je ook bij het dossier. Je vindt de tool onder downloads.