Gemeente Gemeente Hove

Conformiteitsattest huurwoning

Als je een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet je ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kan je bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet.

In Hove is een conformiteitsattest verplicht voor de woningen ouder dan 40 jaar, indien de woning wordt verhuurd, te huur wordt gesteld of ter beschikking wordt gesteld als hoofdverblijfplaats.

De verplichting voor conformiteitsattesten in Hove wordt gefaseerd ingevoerd, op basis van de leeftijd van de huurwoning:

2021-2025: woningen van 40 jaar en ouder;

2026-2028: woningen van 30 jaar en ouder;

vanaf 2029: woningen van 20 jaar en ouder.

Je kan ook een conformiteitsattest voor je woning die jonger is dan 40 jaar op vrijwillige basis aanvragen.

Van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest voor zelfstandige woningen en kamerwoningen. Voor een conformiteitsattest voor een zelfstandige woning betaal je 90 EUR.

Met het conformiteitsattest kan je aan potentiële huurders aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

De aanvraag doe je via www.igean.be/conformiteitsattest

Als het conformiteitsattest ontbreekt, kan een GAS-boete het gevolg zijn.