Gemeente Gemeente Hove

Elektrisch rijden en laden in Hove

In het kader van de Vlaamse, Europese en globale klimaatambities is het elektrificeren van onze mobiliteit een belangrijke maatregel om de klimaatdoelstellingen te behalen. Ook in Hove zien we steeds meer inwoners elektrisch rijden. Hoe laden zij (in de nabije toekomst) de batterij van hun elektrisch aangedreven wagen op?

‘Ladder van laden’

In Hove volgen we de ‘ladder van laden’, naar Vlaams advies. Dit betekent dat er in eerste instantie wordt gekeken of de inwoner op eigen terrein kan laden. Dit kan op de eigen oprit, in de garage of in een (zij)tuin zijn. Daarnaast zijn er heel wat inwoners die een bedrijfswagen of salariswagen ter beschikking hebben. Daar verwijst de Vlaamse Overheid naar de mogelijkheid om ook op het werk op te laden.

Vlaanderen begon in januari met de uitrol van (ultra)snelladers per 25 kilometer langs snelwegen. Ook verschillende bedrijven bieden mogelijkheden aan hun personeel aan. Indien laden op het werk niet kan, wordt er gezocht naar (semi)publieke laadpunten binnen een aanvaardbare loopafstand (250 à 500 meter). Wanneer ook dit geen optie is, opteert de Vlaamse Overheid voor het principe ‘laadpaal volgt wagen’. Dit wil zeggen dat er oplaadpunten komen op vraag van de elektrische rijder. Aanvragen kunnen ingediend worden op https://www.vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen . In een eerste stap kijkt de Vlaamse dienst voor Mobiliteit en Openbare Werken na of je aan alle voorwaarden voldoet. Indien dit het geval is, word je aanvraag doorgestuurd naar de laadpaalexploitant die binnen de 250 meter van je woonst naar een geschikte locatie zoekt. In een derde stap moet het lokaal bestuur Hove akkoord gaan met de voorgestelde locatie. Het dossier wordt dan teruggestuurd naar de laadpaalexploitant die voor de plaatsing van de laadpaal zorgt. Let op, het hele proces kan enkele maanden in beslag nemen.

Laadpunten Hove

Het Lokaal Laadplan van de Vlaamse Overheid bereidt steden en gemeenten voor op de ontwikkeling van een uitrolplan voor laadpalen. Ons lokaal bestuur volgt de beslissingen van de Vlaamse Overheid op de voet op en wil samen met de HEKLA-gemeenten een uniforme aanpak uitwerken. Ondertussen trachten we in te spelen op de noden van Hovenaars in de omgeving van woningen zonder oprit of garage. Er wordt hard gewerkt aan een interne beleidsvisie rond elektrisch rijden zodat iedereen in de toekomst de mogelijkheid heeft om in de nabijheid van zijn woning de wagen op te laden.

In Hove kunnen bestuurders van een elektrische wagen alvast terecht op volgende locaties: aan de sporthal in de Paul van Ostaijenlaan, achter de kerk (kant Mortselsesteenweg) en in de Felix Timmermansstraat. Meer informatie over de locatie van laadpalen staat op Milieuvriendelijke voertuigen | Vlaanderen.be