Gemeente Gemeente Hove

GECORO

Binnen het kader van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening richtte de gemeente een GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) op. Deze raad adviseert het bestuur op het vlak van de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.

Contactpersoon: Veerle Van Rie, gemeentehuis, dienst Omgeving, Geelhandlaan 1, tel. 03 460 33 42, e-mail: omgeving@hove.be