Gemeente Gemeente Hove

GIS

GIS staat voor Geografisch Informatiesysteem en kan vrij eenvoudig vertaald worden als een systeem van gegevens (informatie) waaraan een ruimtelijke (geografische) voorstelling is verbonden. Het grote voordeel is dat je gegevens, die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, binnen één omgeving (de GIS-omgeving) kan voorstellen en ruimtelijk kan analyseren.

Een sprekend voorbeeld is een bouwaanvraag: je kan zeer snel bekijken of het perceel waarop je wil bouwen binnen een woonzone van het gewestplan ligt, of er een rooilijnplan of een bijzonder plan van aanleg geldt, of het gelegen is in een beschermd stads- of dorpsgezicht, of het niet in een recent overstroomd gebied ligt en of er voetwegen in de buurt liggen. In dit voorbeeld maak je dus gebruik van verschillende gegevens zoals het gewestplan, bijzondere plannen van aanleg, rooilijnplannen, een grootschalige basiskaart, een kadasterkaart en databank, die je allemaal tegelijk binnen de GIS-omgeving kan raadplegen.

Het GIS is ook een handig instrument om lokale gegevens met betrekking tot Hove of gegevens die door verschillende diensten worden aangeleverd te visualiseren en te combineren (strooiroutes, zitbanken, begraafplaats,...) of voor het organiseren van een openbaar onderzoek.