Gemeente Gemeente Hove

Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop verspreidt zich razendsnel. Niet voor niets wordt hij tot de meest invasieve exoten gerekend. Door zijn sterke groeikracht verdringt de duizendknoop inheemse plantensoorten en zijn sterke wortelstokken en stengels kunnen schade veroorzaken aan bouwwerken, leidingen en wegen. Japanse duizendknoop groeit op zeer uiteenlopende plekken zoals spoordijken, braakliggende terreinen, wegbermen, rivierkribben, bosranden en beekoevers. 

Als lokaal bestuur willen we inzetten op gezamenlijke inspanningen. De gemeentediensten zorgen ervoor dat de Japanse duizendknoop op het openbaar domein onder controle blijft. Aan onze burgers vragen we om deze hardnekkige plant op privéterrein zelf te bestrijden. Zo kunnen we met z’n allen genieten van een biodiverse omgeving. 

Hoe je dit best doet, lees je in bijgevoegde informatiebundel. 

Opgelet! Het wordt afgeraden om Japanse duizendknoop thuis te composteren omdat daarbij de temperatuur niet hoog genoeg is om alle plantdelen af te doden. De soort kan wel mee bij het groenafval op het recyclagepark ingezameld worden.

Als je hierover nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen via gemeenschapswacht@hove.be of telefonisch tijdens de kantooruren op 0475 84 03 25.