Gemeente Gemeente Hove

Vrije Tijd-Jeugd

Maak hier een afspraak.

De jeugddienst behartigt de belangen van kinderen en jongeren.

De jeugddienst voert een vrijetijdsbeleid voor kinderen en jongeren. Dit gebeurt door ondersteuning van het lokale jeugdwerk en het opzetten van eigen initiatieven in samenwerking met de Jeugdraad en vzw JOC.

Verder organiseert de jeugddienst inspraakmomenten bij de opzet van allerlei initiatieven voor kinderen en jongeren. De jeugddienst ondersteunt dan ook de Jeugdraad, zodat iedereen zijn zeg kan doen.

De jeugddienst vormt ook een brugfunctie tussen de plaatselijke jeugd en het gemeentebestuur.

Bij de jeugddienst kan je onder andere terecht voor:

  • ondersteuning van jeugdverenigingen;
  • informatie rond speelpleinwerking ‘Sjiraf’, Grabbelpas, SWAP;
  • gemeentelijke toelage voor kadervorming;
  • werking Jeugdraad en Kinderraad;
  • ontlenen materiaal;
  • specifieke jeugdinformatie;
  • vragen, tips en opmerkingen over het jeugdbeleid zijn ook steeds welkom!