Gemeente Gemeente Hove

Kapvergunning

Voor het kappen van bomen heb je een kapvergunning nodig. Het ingevulde formulier bezorg je terug aan de milieudienst (milieu@hove.be), waarna er iemand zal komen kijken om advies op te maken voor het college van burgemeester en schepenen. Afhankelijk van onder andere de boomsoort die je wenst te rooien, de grootte van de tuin en het aan tal resterende bomen in de tuin kan het zijn dat je verplicht wordt om een nieuwe boom aan te planten. De hele procedure duurt normaal gezien ongeveer één maand.