Gemeente Gemeente Hove

Lokaal Materialenplan 2023-2030 en bijhorend plan-MER

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

De documenten kunnen via volgende kanalen worden geraadpleegd: