Gemeente Gemeente Hove

Milieuraad

Taken:

- adviseren van het gemeentebestuur in verband met problemen, wensen en mogelijke opties over natuur- en milieuaangelegenheden op vraag of op eigen initiatief;
- voorkomen, aanwijzen en bestrijden van de milieuhinder en milieuverontreiniging wanneer dit tot de bevoegdheid van de gemeente behoort;
- behoud en bescherming van de natuur wanneer dit tot de bevoegdheid van de gemeente behoort;
- controleren van de concrete uitwerking van de structuurplanning met betrekking tot milieu en natuur;
- helpen coördineren van initiatieven van het bestuur of van particuliere groepen in verband met milieu en natuur;
- advies geven bij het opmaken van de jaarlijkse beleidsnota in verband met milieu en natuur;
- advies geven bij de uitwerking van het Natuurontwikkelingsplan;
- advies geven binnen bepalingen van het Afvalstoffenplan;
- advies geven en helpen coördineren van afvalpreventieacties;
- advies geven inzake duurzame ontwikkeling en gebruik van natuurlijke grondstoffen.

Voorzitter: Hugo Waeterschoot, Groenstraat 59, 2540 Hove

Secretariaat: milieudienst gemeentehuis, Geelhandlaan 1, tel. 03 460 33 47, e-mail: milieu@hove.be