Gemeente Gemeente Hove

Regionaal Landschap Rivierenland

Onze gemeente sloot zich samen met de andere Zuidrandgemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Kontich, Lint en Mortsel aan bij de werking van Regionaal Landschap Rivierenland. Dit samenwerkingsverband van open-ruimtegebruikers wil onze bijzondere streekidentiteit bewaren en verstevigen door projecten uit te werken rond landschapszorg, natuurbehoud, educatie en landschapsrecreatie.

Met de Streekverenging Zuidrand en het Strategisch project ‘Beleefbare open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ had Hove al een eerste projectwerking rond natuur, landschap en open ruimte die met de komst van het regionaal landschap een flinke boost krijgt.

Geografisch is Rivierenland de regio in het zuidwesten van de provincie Antwerpen die gekenmerkt wordt door de benedenlopen van Dijle, Nete, Zenne, Rupel en een deel van de Schelde. Naast de machtige riviervalleien typeren vooral kleinere beekvalleien, uitgestrekte land- en tuinbouwlandschappen, bossen, forten, oude spoorwegbermen, kasteeldomeinen en diverse kleiputtencomplexen het landschap. Nergens in Vlaanderen komen zoveel rivieren en beken samen op zo’n kleine oppervlakte. Rivierenland varieert, inspireert en charmeert keer op keer.

Het belang van open ruimte, streekidentiteit en landschapszorg

Door de ligging tussen Antwerpen en Brussel wordt de veelzijdige open ruimte helaas steeds schaarser. Nog té weinig mensen beseffen dat juist die open ruimte in onze verstedelijkte regio van onschatbare waarde is om er aangenaam te leven, te wonen en te recreëren. Regionaal Landschap Rivierenland werkt daarom samen met lokale overheden en verenigingen voor natuur, toerisme, landbouw en wildbeheer projecten uit rond onder andere landschapszorg, groen in de stad, trage wegen, wandelen en fietsen, speelnatuur en beekvalleien. Dit doen ze steeds met de nodige aandacht voor de vele kleine landschapselementen dieĀ ons landschap al eeuwenlang vorm en kleur schenken.

Wat zou Hove immers saai zijn zonder haar robuuste knotbomenrijen, heggen en houtkanten, majestueuze dreven, weelderige hagen, trage wegen, levendige poelen en beekvalleien. Al deze kleine landschapselementen bepalen mee het uitzicht van onze gemeente!