Gemeente Gemeente Hove

Roels, Ivo

Ivo Roels (1930-1990) was sprookjesverteller, redacteur van 'deHOVEnaar', bestuurslid van het Davidsfonds, lid van het Gemeentelijk Feestcomité,... Hij kreeg een opleiding als onderwijzer, specialiseerde zich in logopedie en gaf 20 jaar les aan dove en spraakgestoorde mensen. Van 1973 tot 1985 was hij schoolhoofd bij Ritmica. Aan het Kostershuisje staat een herdenkingsplaat voor Roels.