Gemeente Gemeente Hove

Septembertoelage voor cliënten van de sociale dienst

Wie heeft er recht op?

Er dient aan minstens 1 van onderstaande voorwaarden worden voldaan:

  • In begeleiding zijn bij de sociale dienst van het OCMW van Hove en leefloon of aanvullende steun ontvangen én 1 of meerdere inwonende kinderen hebben tot en met de leeftijd van 18 jaar.
  • Ofwel in begeleiding zijn bij de sociale dienst van het OCMW van Hove en leefloon of aanvullende steun ontvangen én schoolgaand zijn en de leeftijd hebben tot en met 18 jaar. (schoolattest van regelmatige aanwezigheid toevoegen).

Bedrag?

0 t.e.m. 6 jaar: 60 euro per jaar en per kind.

7 t.e.m. 12 jaar: 75 euro per jaar en per kind.

13 t.e.m. 18 jaar: 90 euro per jaar en per kind.

Waar, hoe en wanneer aanvragen?

  • In het dienstencentrum, bij Sociale Dienst of bij de dienst Bevolking.
  • Met het bijgevoegde formulier (zie onder).
  • Jaarlijks voor 1 november.

Attesten, bewijzen?

Een bewijs dat je recht hebt op ‘verhoogde tegemoetkoming’ (klevertje mutualiteit).

Betaling?

Aan de rechthebbende.