Gemeente Gemeente Hove

Toelage aan ouderen

Met deze toelage wil het lokaal bestuur Hove ouderen met een beperkt inkomen financieel ondersteunen.

Voorwaarden
Inkomensgarantie voor ouderen ontvangen.

Bewijs
- Attest samenstelling van gezin
- Attest inkomensgarantie voor ouderen

Bedragen
65-80 jaar: 250 euro per jaar per aanvrager
80+: 300 euro per jaar per aanvrager


De bepaling van het bedrag gebeurt op basis van de leeftijd die betrokkene zal bereiken in het kalenderjaar van de aanvraag.