Gemeente Gemeente Hove

Toelage aan ouderen

Wie heeft er recht op?

Men ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen (IGO-attest toevoegen).

Bedrag?

Omdat kan worden verondersteld dat de kosten voor zorg toenemen met de leeftijd bieden we een premie aan die toeneemt samen met de leeftijd.

Vanaf 65 t.e.m. 80j: 250 euro per jaar en per aanvrager.

+81j: 300 euro per jaar en per aanvrager

Waar, hoe en wanneer aanvragen?

  • In het Dienstencentrum, bij de Sociale Dienst of bij de dienst Bevolking.
  • Met het bijgevoegde formulier (zie onder).
  • Jaarlijks voor 1 november.

Attesten, bewijzen?

Het attest van de Rijksdienst voor Pensioenen waaruit blijkt dat je voor het jaar 2020 het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden of de Inkomensgarantie voor Ouderen geniet.

Betaling?

Aan de rechthebbende.