Gemeente Gemeente Hove

Toelage aan ouderen

Met deze toelage wil het lokaal bestuur Hove ouderen met een beperkt inkomen financieel ondersteunen. De leeftijdstoeslag wordt toegekend indien de rechthebbende gedurende het kalenderjaar de vereiste leeftijd bereikt heeft of zal bereiken.

Voorwaarde
- inkomensgarantie voor ouderen ontvangen

Bewijzen
- attest inkomensgarantie voor ouderen

Bedrag
65-80 jaar: 250 euro per jaar per aanvrager
80+: 300 euro per jaar per aanvrager