Gemeente Gemeente Hove

deHOVEnaar

Tien keer per jaar verschijnt deHOVEnaar, een dorpskrantje dat op een ludieke, kritische, maar ook op een objectieve en a-politieke wijze alle geïnteresseerden op de hoogte houdt van het Hovese dorpsleven.

Voor 10 euro per jaar (18 euro buiten Hove) krijgt de lezer een overzicht van het verleden en een blik op het heden, interviews met markante Hovenaars, anekdotes, nieuws van allerlei verenigingen, leuke foto’s,…

Ook heeft deHOVEnaar het rijke archief van cartoons, tekeningen, uitgaven, schilderijen,… van wijlen Rik Blomme in beheer, een belangrijk legaat voor de Hovese gemeenschap. deHOVEnaar wil dit archief bewaren en verder uitbouwen zodat Rik Blomme niet vergeten wordt.

Contact

Voorzitter

Machteld Hofmans

Adres
Lintsesteenweg 657
2540 Hove
GSM
0478 21 73 83
E-mail
machteld.hofmans@hotmail.be

Secretaris

Dries Roels

Adres
Emiel Van Hemeldonckstraat 14 bus 7
2540 Hove
E-mail
redactie@dehovenaar.be

Lokaal

Schoolhuis (2de verdieping)

Adres
Onderwijsstraat 17
2540 Hove