Gemeente Gemeente Hove

Fietsersbond Hove

Doel: fietsen vanzelfsprekend maken. Niet alleen recreatief, maar ook (en vooral!) functioneel (woon-werk, naar school, naar de winkel,…).

We weten allemaal dat fietsen gezond is. Fietsen zorgt bovendien voor een betere luchtkwaliteit en is goed voor het milieu. Fietsen is ook goedkoop. Fietsen zorgt voor aangename en leefbare straten en buurten. Door nog meer mensen op de fiets te krijgen, dragen we bij aan de ‘modal shift’ (= minder auto’s ten voordele van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer). Om die reden pleit de Fietsersbond voor:
- meer ruimte voor fietsers
- fietsveilige fietsroutes en comfortabele fietspaden
- conflictvrije kruispunten
- goede fietsstallingen (dicht bij winkels en diensten) en buurtfietsstallingen in sommige straten.

Activiteiten: jaarlijks jaarfeest (februari-maart) met de afdelingen uit de regio (met sprekers als Kris Peeters, Peter Vermeulen, Hajo Beeckman), applausactie tijdens de Wereldfietsdag (3 juni) om fietsers te bedanken en aan te moedigen, actieve deelname aan de ZomerEnd Feesten met onder andere fietsen labelen, themafietstochten (lentefietstocht, Kunsttoer, ecofietstocht, zomeravondfietstocht,...), tweejaarlijks fietsweekend (Kasterlee, Laarne, Scherpenheuvel, Essen in mei-juni), acties zoals Kidical Mass of Verover de Ruimte tijdens de autoluwe zondag in september.

Verder werkt Fietsersbond Hove mee aan initiatieven die het fietsen bevorderen: jaarlijkse medewerking aan het fietsexamen van de zesde leerjaren lagere scholen, met Fietspunt Mortsel/Hove/Kontich volwassenen leren fietsen op vraag van het OCMW van Kontich, en op vraag van scholen kinderen individueel leren fietsen.

Voorzitter

Roger Claessens

Adres
Bosduiflaan 4
2540 Hove
GSM
0485 53 26 94
E-mail
rogerclaessens2@skynet.be

Secretaris

Martina Buys

Adres
Lintsesteenweg 40
2540 Hove
GSM
0474 48 45 31
E-mail
martina.buys@telenet.be