Gemeente Gemeente Hove

Fietsersbond Hove

De Fietsersbond is de enige organisatie die opkomt voor alle fietsers in Vlaanderen en Brussel.
De Fietsersbond heeft de laatste jaren al veel bereikt voor de fietsers:
- invoering tweerichtingsverkeer voor fietsers in eenrichtingsstraten;
- verplichte zone 30 rond scholen;
- kwaliteitsnormen voor fietspaden en fietsstallingen;
- fietsvergoeding voor het gebruik van de fiets naar het werk;
- invoering fietsstraten.
Maar er is nog veel werk aan de winkel. Fietsen moet vanzelfsprekend en nog veiliger worden. Daarom zetten we druk op het beleid voor:
- een betere infrastructuur voor fietsers;
- verkeersregels op maat van de fietser;
- een fiscaliteit die fietsen stimuleert.
Fietsersbond Hove zet zich in voor een fietsvriendelijke gemeente.
Dat doen ze door te ijveren voor:
- meer, betere en veiligere fietspaden en fietsroutes;
- meer en degelijke fietsenstallingen (JOC, Dienstencentrum, begraafplaats, OCMW, buurtfietsenstallingen,...).
Tegelijk wil de afdeling in Hove de Hovenaars sensibiliseren om nog vaker de fiets te nemen. Dat doen ze door o.a.
- actief aanwezig te zijn op de ZomerEnd Feesten;
- acties als 'Zo Dichtblij' (= de nieuwe formule van het vroegere 'Met belgerinkel naar de winkel') te ondersteunen;
- het geregeld organiseren van een fietstocht en fietsweekend;
- samen te werken met andere socioculturele organisaties in de gemeente (o.a. de Ecocyclotocht).

Om de stem van de fietsers in Hove te laten horen, wil de Fietsersbond graag de gesprekspartner van het gemeentebestuur zijn.

Interesse?
Vraag een nummer van de Nieuwsbrief via fietsersbond.hove@gmail.com.
Voor meer info kan je één van onderstaande personen contacteren.
Je kan ook meteen lid worden door 23 EUR (individueel lidmaatschap) of 30 EUR (gezinslidmaatschap) over te schrijven op rekening BE34 7895 8364 6590, met vermelding 'nieuw lid'.
Het lidgeld verdien je meteen terug met de vele ledenvoordelen (zie website).

Voorzitter

Roger Claessens

Adres
Bosduiflaan 4
2540 Hove
Tel.
03 455 78 76
GSM
0485 53 26 94
E-mail
rogerclaessens2@skynet.be

Secretaris

Martina Buys

Adres
Lintsesteenweg 40
2540 Hove
Tel.
03 455 58 58
GSM
0474 48 45 31
E-mail
buys.martina@telenet.be