Gemeente Gemeente Hove

Yoga Urania

Tijdens de wekelijkse lessen staat het  actief vormgeven van de oefeningen en het ontwikkelen van een esthetisch en gezond bewegingsleven centraal. We bouwen de oefeningen op vanuit logische gedachten en voorstellingen zodat we niet alleen fysiek maar ook mentaal scheppend bezig zijn.

Naast het algemeen positief gezondheidsbevorderend effect werkt net het bewust actief in relatie treden met de oefeningen, het ontwikkelen van nieuwe waarnemingen, voorstellingen en gewaarwordingen  zeer heilzaam en opbouwend op het lichaam, het zenuwstelsel en de levenskrachten.

Vanuit de zienswijze van “de nieuwe yogawil” ontwikkeld door Heinz Grill verkennen we in de yogalessen ook de innerlijke samenhangen en logica van het leven vanuit het idee dat de mens een zelfsturend wezen is met een “ik” dat zich kan ontwikkelen, en vat kan hebben op de verschillende aspecten van het leven. De mens als een sociaal wezen dat in relatie treed en niet alleen leeft vanuit de eigen wereld en beroersels.

De oefeningen werken zeer bevorderlijk op de rug, de ademhaling en het zenuwstelsel. Ze verhogen het oprichtingsvermogen, de flexibiliteit en stabiliteit van de wervelzuil, de adem wordt vrijer, het zenuwstelsel wordt gesterkt en komt tot een heilzame ordening en rust.

We kunnen leren meer wijdte in het bewustzijn te brengen en het denken, het voelen en de wil meer actief en geordend te gebruiken.

Elke dinsdag (uitgezonderd schoolvakanties) van 20 tot 21.30 uur. Kostprijs: 38 EUR voor een 5-beurtenkaart. Proefles 3 euro na aanmelding per mail.

Voorzitter

YOGA URANIA

Lokaal

Turnzaal Urania

Adres
J. Mattheessensstraat 60
2540 Hove