Gemeente Gemeente Hove

Vlaamse aanpassingspremie voor 65-plussers

Wanneer jij of een van de inwonende gezinsleden de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en je woningaanpassingen doet voor bijzondere behoeften kan je eventueel aanspraak maken op een aanpassingspremie van de Vlaamse overheid. Denk aan de volgende werken:

(categorie 1, de technische installatie of sanitaire voorzieningen zoals) een inloopdouche, het maken van een tweede badkamer/toilet op een ander niveau, handgrepen en steunmiddelen in badkamer en toilet, een traplift, de automatisering van toegangsdeur, garagepoort of rolluiken, (categorie 2, aanpassingen die de toegankelijkheid van de woning verbeteren, zoals) een extra trapleuning, het wegwerken van drempels, het wegwerken van niveauverschillen van de vloer, verbouwing- of aanpassingswerken om in de bestaande woning een ruimte in te richten waarin de 65-plusser zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

Hoeveel bedraagt de premie?

De kostprijs van de werken moet, per categorie, minstens 1.200 euro bedragen (inclusief BTW). De premie bedraagt 50 procent van de aanvaarde kostprijs, met een maximale tegemoetkoming van 1.250 euro per categorie.

Wie kan de premie aanvragen?

  • Een 65-plusser die aanpassingswerken uitvoert aan een eigen woning.
  • Een 65-plusser die huurt op de private huurmarkt.
  • Een bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser.
  • Een eigenaar die de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor, voor een inwonende 65-plusser.

Of je ervan kan genieten hangt ook af van je inkomen. Je kan maximaal twee aanvragen indienen in een periode van tien jaar, maar niet voor werken van dezelfde categorie. Je vindt het aanvraagformulier en meer info op www.wonenvlaanderen.be en www.premiezoeker.be. Voor meer informatie kan je ook terecht bij de dienst Huisvesting via 03 460 33 28 of huisvesting@hove.be