Gemeente Gemeente Hove

Adreswijziging

Ben je in Hove komen wonen of verhuis je binnen Hove? Dan moet je zo snel mogelijk (uiterlijk 8 dagen na verhuis) aangifte van adreswijziging doen bij de dienst bevolking. Dit kan door je - na afspraak! - persoonlijk aan te melden bij de dienst bevolking met je identiteitskaart (indien er een gezin verhuist kan de aangifte door één persoon gebeuren), per e-mail of via het e-loket. Indien je het per mail doet, moet je het oude en nieuwe adres, de namen van alle personen die verhuizen en geboortedatum(s) of rijksregisternummer(s) en een kopie van de identiteitskaart(en) doorgeven.

Na de aangifte komt de wijkagent kijken of je effectief op dat adres woont en ontvang je van de gemeente een uitnodiging om zo snel mogelijk langs te komen bij de dienst bevolking voor het aanpassen van de identiteitskaart(en). Je inschrijving gebeurt op de datum van aangifte.

Ga je weg uit Hove? Dan moet je de aangifte van adreswijziging doen in de nieuwe gemeente. Daar doorloop je de zelfde procedure als hierboven beschreven.

Verhuis je naar het buitenland? Kom dit dan zo kort mogelijk voor het vertrek melden bij de dienst bevolking. Daar wordt de identiteitskaart aangepast en krijg je een document dat je moet afgeven op het Belgisch Consulaat van de nieuwe verblijfplaats.

Verwittig ook tijdig het postkantoor, de maatschappijen voor nutsvoorzieningen (telefoon, water, elektriciteit- en gas, tv-distributie), banken, BTW-kantoor, werkgever, ziekenfonds, vakbond, de kas voor gezinsvergoeding, verzekeringsmaatschappij, handelsregister, school, …