Gemeente Gemeente Hove

Adreswijziging

Ben je in Hove komen wonen of verhuis je binnen Hove?

Wanneer je verhuist, moet je je nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst burgerzaken van je gemeente. 

Voorwaarden

Je kan je verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Hoe aanvragen ?

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Dit gedaan worden:

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven heb je een geldig identiteitsbewijs nodig met je rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte controleert de wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op je nieuwe adres en kan je je identiteitskaart bij de dienst burgerzaken laten aanpassen. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart met PIN-code nodig.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van de adresverandering op de hoogte brengen.

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van je voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Wat meebrengen?

Je elektronische identiteitskaart met pincode.

Gelijkmatig verdeelde huisvesting

Voor een minderjarige die bij elk van de ouders verblijft volgens het principe van de gelijkmatig verdeelde huisvesting moeten bovendien volgende documenten worden meegebracht:

  • het wederzijds akkoord van de ouders
  • de gerechtelijke beslissing
  • de notariële akte.

Meer info

Ga je weg uit Hove? Dan moet je de aangifte van adreswijziging doen in de nieuwe gemeente. Daar doorloop je de zelfde procedure als hierboven beschreven.

Verhuis je naar het buitenland? Kom dit dan zo kort mogelijk voor het vertrek melden bij de dienst bevolking. Daar wordt de identiteitskaart aangepast en krijg je een document dat je moet afgeven op het Belgisch Consulaat van de nieuwe verblijfplaats.