Gemeente Gemeente Hove

Financiën

De dienst Financiën staat in voor de boekhouding en de meerjarenplanning. Alle betalingen van gemeentebelastingen en retributies dienen aan deze dienst te gebeuren. Hiervoor wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van het overschrijvingsformulier dat vastgehecht is aan het aanslagbiljet of de uitnodiging tot betaling.


Belangrijkste taken: de voorbereiding en uitvoering van het financieel beleid, het financieel beheer en de boekhouding van de gemeente, alle werkzaamheden in verband met uitgaven en ontvangsten (belastingen, subsidies,...), de opmaak van de meerjarenplanning en de aanpassingen die daaraan worden uitgevoerd, de opmaak van de jaarrekening, de behandeling van bezwaarschriften, het verstrekken van info over de gemeentelijke financiën en het verstrekken van adviezen aan het bestuur inzake budgetten en rekening van de kerkfabrieken.

De financieel directeur, Dirk Van Havere (op dit moment Suzy Mariën, waarnemend), is belast met het financiële beheer van ons lokaal bestuur en wordt daarin bijgestaan door de medewerkers van de dienst Financiën.

De verschillende belastingen en retributies vind je op https://www.hove.be/bekendmakingen en hier.

De beleidsplannen (meerjarenplan, rekening, bestuursakkoord,...) staan op https://www.hove.be/beleidsplannenlokaalbestuur