Gemeente Gemeente Hove

dienst Financiën

De dienst Financiën staat in voor de boekhouding en het budget (de meerjarenplanning). Het budget bevat een raming van alle ontvangsten en uitgaven voor een bepaald dienstjaar.

Alle betalingen van gemeentebelastingen en retributies dienen aan deze dienst te gebeuren. Hiervoor wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van het overschrijvingsformulier dat vastgehecht is aan het aanslagbiljet of de uitnodiging tot betaling. Contante betalingen bij de dienst zijn ook mogelijk.

Belangrijkste taken: de voorbereiding en uitvoering van het financieel beleid, het financieel beheer en de boekhouding van de gemeente, alle werkzaamheden in verband met uitgaven en ontvangsten (belastingen, subsidies,...), de opmaak van het gemeentelijk budget, de budgetwijzigingen en de meerjarenplanning, de opmaak van de jaarrekening, de behandeling van bezwaarschriften, het verstrekken van info over de gemeentelijke financiën en het verstrekken van adviezen aan het bestuur inzake budgetten en rekening van de kerkfabrieken.

De verschillende belastingen en retributies vind je hier.