Gemeente Gemeente Hove

Elektronische identiteitskaart (eID)

Met een Belgische identiteitskaart kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland je nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee je:

 • je identiteit online kunt bevestigen;
 • documenten elektronisch kan ondertekenen.

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een eID 10 jaar (oudere kaarten blijven nog 5 jaar geldig). Je vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart.

Uitzondering is de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Bij de aanvraag van je eIDkrijg je een brief met een pincode en een pukcode.

 • Je hebt de pincode nodig elke keer je je eID wilt gebruiken.
 • Je hebt de pukcode nodig om je pincode de eerste keer in te stellen of als je je pincode niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Vanaf 15 jaar ben je ook verplicht om je identiteitskaart altijd bij je te hebben.

Hoe aanvragen ?

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvang je, van de gemeente waar je woont, automatisch een oproepingskaart om je eID bij de Dienst burgerzaken van je gemeente aan te vragen.

Ook als de geldigheidsperiode van je eID verloopt, ontvang je automatisch een oproepingskaart om een nieuwe eID aan te vragen.

In een aantal gevallen kan je ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij je gemeente:

 • als je eID verloren, gestolen of beschadigd is;
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is;
 • als je van naam of geslacht verandert;
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping;
 • als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

Je gaat vervolgens met je oproepingskaart, een recente pasfoto en je huidige identiteitskaart naar je gemeente. 3 tot 4 weken later krijg je per brief bericht dat je eID klaar ligt.

Om de ‘elektronische handtekening’ te kunnen gebruiken, ontvang je in de brief ook een pincode en een pukcode. Neem deze brief met de codes mee naar het gemeentehuis als je je eID afhaalt. Je pincode kan je bij de afhaling nog wijzigen als je dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers).

Let op. Als Belg ben je altijd verantwoordelijk om je eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat je oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Heb je 3 weken voor de vervaldatum van je eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij je gemeente een nieuwe eID aan.

In dringende gevallen kan je een spoedprocedure aanvragen met levering binnen twee of drie dagen. Let op: hiervoor betaal je wel een hogere kostprijs. Neem voor meer info contact op met je gemeente.

Kostprijs

20,20 EUR.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van je eID breng je volgende zaken mee:

Bij het afhalen van je eID:

 • je oude identiteitskaart;
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag de identiteitskaart af te halen en waarop ook de pin- en pukcode vermeld staan.