Gemeente Gemeente Hove

Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto waarmee je als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat je beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

 • alle landen van de¬†Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
 • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Voor wie ?

Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Je kan pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor heb je een voorlopig rijbewijs nodig.

Hoe aanvragen ?

Je vraagt het Europese rijbewijs persoonlijk aan in de gemeente waar je bent ingeschreven. Maak steeds een afspraak. Ongeveer 5 werkdagen na de aanvraag wordt het rijbewijs geleverd bij de dienst Burgerzaken en dan kan je opnieuw een afspraak maken voor de afhaling. Bij verlies of diefstal moet je eerst aangifte doen bij de politie.

Kostprijs

25 euro te betalen bij aanvraag.

Uitzonderingen

Heb je nog een oud papieren rijbewijs? Deze papieren rijbewijzen zijn nog altijd geldig in België en het buitenland tot 2033. Pas in 2033 zal het Europese bankkaartmodel verplicht zijn.

Een rijbewijs vernieuwen is enkel nodig wanneer je rijbewijs:

 • verloren of gestolen is
 • beschadigd of onleesbaar geworden is
 • door een buitenlandse overheid ingetrokken werd

Ook wanneer je echt niet meer op je foto lijkt, is het nodig om een nieuw rijbewijs aan te vragen. Het gaat dan niet om mensen die een ander kapsel hebben of plots een bril of baard dragen, maar wel om mensen die een foto hebben die al verschillende decennia oud is.

Wie toch in het buitenland een waarschuwing of een boete krijgt omdat zijn papieren rijbewijs niet meer geldig zou zijn, kan bij diezelfde buitenlandse overheid in beroep gaan. Stuur in dat geval dan voor alle zekerheid een attest van de lokale Belgische overheid of politie waarin de geldigheid van je rijbewijs wordt bevestigd.

Wat meebrengen?

Voor de aanvraag van het eerste rijbewijs

 • Identiteitskaart.
 • Voorlopig rijbewijs.
 • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
 • Als de foto op je elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor je rijbewijs. Is de foto op je eID niet gelijkend genoeg meer of wil je een andere foto op je rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Voor een omwisseling, een duplicaat of vernieuwing van het rijbewijs

 • Identiteitskaart.
 • Huidig rijbewijs of bij verlies of diefstal het attest afgeleverd door de politie.
 • Indien je een hogere categorie behaald hebt: het document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum en eventueel het voorlopig rijbewijs.
 • Eventueel een rijgeschiktheidsattest (voor categorie C en D of bezoldigd vervoer).
 • Als de foto op je elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor je rijbewijs. Is de foto op je eID niet gelijkend genoeg meer of wil je een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.