Gemeente Gemeente Hove

Geboorte- en adoptiepremie

Wie heeft er recht op?

  • Elke moeder bij de geboorte van haar kind.
  • Iedereen die een kind, met een maximum leeftijd van 14 jaar, adopteert als dit kind niet het natuurlijke kind is van één van beide adoptieouders.
  • Iedereen die in Hove woont wanneer het kind geboren of geadopteerd wordt.

Bedrag?

50 EUR per kind. Dit wordt uitbetaald aan de moeder.

Waar, hoe en wanneer aanvragen?

  • In het gemeentehuis bij de dienst Bevolking.
  • Met een formulier dat je toegestuurd krijgt van de dienst Burgerzaken.

  • Binnen de maand na de geboorte of na de inschrijving in het register van de akten van adoptie.

Betaling?

Aan de moeder. Dit uiterlijk drie maanden na de aanvraag.