Gemeente Gemeente Hove

Internationaal rijbewijs

Als je naar een land reist dat je rijbewijs (Europees model) niet erkent, heb je een internationaal rijbewijs nodig. Het internationaal rijbewijs wordt uitgereikt door de gemeente van je woonplaats. Om te weten welk rijbewijs je nodig hebt, is het raadzaam de ambassade of het consulaat van het bestemmingsland te raadplegen op https://diplomatie.belgium.be/nl 

Voorwaarden

In België mag je alleen met een internationaal rijbewijs rijden als je niet ingeschreven bent in België. Als Belg moet je dus op verzoek altijd je Belgisch rijbewijs (of je Europees model als je dit al omgewisseld hebt) tonen.

Hoe aanvragen ?

 • Je kan het internationaal rijbewijs aanvragen bij je gemeente. Maak steeds een afspraak.
 • Het internationaal rijbewijs is geldig voor een periode van 3 jaar vanaf de uitreikingsdatum. Als het nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.
 • Als je internationaal rijbewijs afloopt, als je het verliest of als het beschadigd of gestolen wordt, moet je een nieuw exemplaar aanvragen in de gemeente. Daarbij geef je
  • je verlopen internationaal rijbewijs af;
  • of, in geval van diefstal, een verklaring van diefstal door de Belgische politie .

Kostprijs

25 euro te betalen bij aanvraag.

Uitzonderingen

Buitenlands ambassadepersoneel moet zich met de diplomatieke identiteitskaart wenden tot de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken om het internationaal rijbewijs te verkrijgen.

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart;
 • recente pasfoto;
 • geldig Belgisch rijbewijs;
 • eventueel je vorig internationaal rijbewijs of een attest van verlies of diefstal, te verkrijgen bij de politie.