Gemeente Gemeente Hove

Kids-ID: elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar:

 • Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van je kind én zijn of haar foto.
 • Ook de namen van de ouders staan erop.
 • De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart;
 • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar je als volwassene ook gewoon met je identiteitskaart naartoe kan, zonder dat je een paspoort nodig hebt.

De Kids-ID is bovendien heel wat meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Kinderen vanaf zes jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet:

 • Vanaf zes jaar krijgen kinderen een pincode. Zo kunnen ze zich online identificeren met hun Kids-ID.
 • Diverse beveiligingselementen maken de kaart moeilijk vervalsbaar.
 • Het document bevat geen handtekeningscertificaat omdat kinderen onder de 12 jaar geen documenten mogen tekenen.

In de toekomst kan de kaart ook gebruikt worden als bibliotheekpas, als zwembadabonnement, bij de inschrijving op school of als lidkaart van de sportclub. Kids-ID is het resultaat van een samenwerking tussen Child Focus, FOD Binnenlandse Zaken, Fedict en het Rijksregister.

Een Kids-ID is altijd drie jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is je kind ondertussen 12 jaar geworden.

De Kids-ID moet ook niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen.

Voorwaarden

Als je een Kids-ID wilt aanvragen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
 • Je moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen.

Hoe aanvragen ?

De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als je met je kind naar het buitenland gaat. Je vraagt de Kids-ID aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn.

Wanneer je de Kids-ID aangevraagd hebt, krijg je volgende codes toegestuurd per post:

 • een pukcode om de kaart te activeren;
 • een pincode om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen;
 • een code 'contact ouders' om het cascadesysteem 'Hallo Ouders' te activeren.

Je neemt de codes mee bij het afhalen van de Kids-ID.

Het aanmaken van de Kids-ID duurt 3 tot 4 weken. Vraag de Kids-ID dus tijdig aan, best een maand vóór je op reis vertrekt.

Wie te laat aanvraagt, kan nog rekenen op een spoedprocedure, maar de kosten voor die procedure liggen dan wel een stuk hoger. Neem voor de spoedprocedure zo snel mogelijk contact op met de gemeente.

Kostprijs

Elektronisch identiteitsbewijs voor -12-jarigen (Kids-ID) - Gemeente Hove

Normale procedure (3 weken): 8 EUR.
Spoedprocedure (3 werkdagen): 90 EUR.
Extreme spoedprocedure (2 werkdagen): 140 EUR.

Bij meer aanvragen op hetzelfde moment op hetzelfde adres: 58 EUR per kids-ID.

 

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van een Kids-ID moet je het volgende meenemen: