Gemeente Gemeente Hove

Noodplanning

Ons lokaal bestuur heeft als opdracht om snel en efficiënt op te treden bij een noodsituatie, maar ook om preventieve maatregelen te voorzien om dergelijke noodsituaties te vermijden. Hiervoor werd een (intergemeentelijke) veiligheidscel opgericht. Deze veiligheidscel bestaat uit de burgemeester, algemeen directeur, ambtenaar noodplanning, brandweer, medische en psychosociale hulpverlening, politie, logistieke diensten, communicatieverantwoordelijke en eventueel andere experten. De ambtenaar noodplanning ondersteunt de opdrachten van de veiligheidscel: noodplannen opmaken en actualiseren, oefenbeleid opstellen en uitvoeren, noodsituaties en oefeningen evalueren, risico-inventaris en -analyse opmaken,...