Gemeente Gemeente Hove

Orgaandonatie

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling. Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen je organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Voorwaarden

Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na de dood toe tenzij:

  • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens je leven;
  • je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Hoe aanvragen ?

Om te voorkomen dat je naaste familieleden na je dood de pijnlijke keuze in jouw plaats moeten maken, kan je vooraf het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie invullen en laten registreren bij het gemeentebestuur van je woonplaats. Je kan het formulier ook krijgen bij het gemeentebestuur.

De gemeente stuurt het formulier door naar het Rijksregister. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Kostprijs

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.