Gemeente Gemeente Hove

Personeelsadministratie en Secretariaat

De personeelsadministratie verzorgt de loon- en personeelsadministratie van het personeel van het gemeentebestuur, het OCMW en het gemeentelijk onderwijs (de A. Rodenbachschool en de Gemeentelijke Kunstacademie).

De personeelsleden van deze dienst hebben een zeer uitgebreid inzicht en voldoende impact op alle aspecten die met personeelsbeheer maar ook met personeelsbeleid te maken hebben. De dienst heeft een ondersteunende en adviserende rol voor maatregelen op het gebied van personeelsbeleid en in het bijzonder op het terrein van Human Resource Management (HRM).

Je kan er ook terecht voor info over de verkiezingen en de dienst organiseert de gemeenteraadsverkiezingen.

Het secretariaat is onder andere bevoegd voor:

 • De verwerking van inkomende en uitgaande briefwisseling.
 • De administratieve voorbereiding en afwerking van de dagordes en verslagen van
  • college van burgemeester en schepenen;
  • gemeenteraad;
  • directiecomité en raad van bestuur AGB;
  • gemeenteraadscommissies en -werkgroepen.
 • De administratie verwerking van dossiers inzake vertegenwoordiging van de gemeente bij intercommunale verenigingen.
 • Abonnementen dagordes en verslagen gemeenteraad.
 • Het aankopen van kantoormateriaal.