Gemeente Gemeente Hove

Pincode identiteitskaart vergeten!?

Wie de PIN-code van zijn elektronische identiteitskaart niet meer kent, maar de PUK-code nog wel bewaard heeft, kan met die PUK-code langsgaan bij de dienst burgerzaken om ter plaatse een nieuwe PIN aan te maken.

Heb je ook de PUK-code niet meer, dan kan je via internet hier een nieuwe PUK-code aanvragen. Die PUK-code wordt aan het gemeentebestuur bezorgd, de aanvrager krijgt hiervan bericht. Hij of zij komt dan langs bij de dienst burgerzaken om ter plaatse een nieuwe PIN aan te maken.

Met de elektronische identiteitskaart kan men een document digitaal ondertekenen en op afstand, bijvoorbeeld via het internet, bewijzen dat men wel degelijk de persoon is die men beweert te zijn. Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een PIN-code (Personal Indentification Number).

De aanvraag kan ook gebeuren via de website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken. De aanvrager vult zijn rijksregisternummer in en een geldig e-mailadres waarnaar een bevestiging van de aanvraag verstuurd zal worden. De nieuwe codes worden dan verstuurd naar de gemeente waar de aanvrager ingeschreven is.

Voor de aanvraag van een nieuwe PUK-code hoeft men dus niet meer naar de gemeente. Dat is wel nodig om de nieuwe PIN-code te activeren.