Gemeente Gemeente Hove

Technische Uitvoeringsdiensten

De Technische Uitvoeringsdiensten (TUD) Wegen, Groen, Patrimonium en Schoonmaak staan in voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen en het openbaar domein: de openbare wegen, fiets- en voetpaden en het openbaar groen. Naast onderhoud realiseren zij ook projecten van kleine tot middelgrote schaal.

Waarvoor kan je bij ons terecht?